Badania i studia w zakresie modelowania i symulacji komputerowej procesów produkcyjnych oraz organizacji i zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem, opracowywanie standardów i opiniowanie programów nauczania, opracowywanie ekspertyz i opinii naukowych oraz doradztwo w zakresie jakości, bezpieczeństwa  pracy, logistyki, innowacyjności, produktywności, a także prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę o szeroko rozumianej problematyce współczesnej inżynierii produkcji.