Członkowie Komitetu Inżynierii Produkcji PAN

1

prof. dr hab. inż.

Zbigniew

Banaszak

Politechnika Koszalińska

2

dr hab. inż.

Waldemar

Bojar

Uniwersytet
Techniczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja

Śniadeckich w Bydgoszczy

3

dr hab. inż.

Jarosław

Brodny

Politechnika Śląska

4

dr hab. inż.

Ewa

Dostatni

Politechnika Poznańska

5

dr hab. inż.

Jan

Duda

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

6

prof. dr hab. inż.

Józef

Gawlik

Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki

7

dr hab. inż.

Wacław

Gierulski

Politechnika Świętokrzyska

8

dr hab. inż.

Arkadiusz

Gola

Politechnika Lubelska

9

dr hab. inż.

Katarzyna

Halicka

Politechnika Białostocka

10

prof. dr hab. inż.

Adam

Hamrol

Politechnika Poznańska

11

dr hab. inż.

Andrzej

Jardzioch

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

12

prof. dr hab. inż.

Ryszard

Knosala

13

prof. dr hab. inż.

Sławomir

Kocira

Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

14

prof. dr hab. inż.

Maciej

Kuboń

Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

15

prof. dr hab. inż.

Józef

Kuczmaszewski

Politechnika Lubelska

16

prof. dr hab. inż.

Jerzy

Lewandowski

Politechnika Warszawska

17

prof. dr hab. inż.

Edmund

Lorencowicz

Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

18

prof. dr hab. inż.

Andrzej Jerzy

Marczuk

Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

19

prof. dr hab. inż.

Joanicjusz

Nazarko

Politechnika Białostocka

20

dr hab. inż.

Krzysztof

Nowacki

Politechnika Śląska

21

dr hab. inż.

Justyna

Patalas-Maliszewska

Uniwersytet Zielonogórski

22

dr hab. inż.

Dariusz

Plinta

Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

23

dr hab. inż.

Izabela

Rojek

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

24

dr hab. inż.

Sebastian

Saniuk

Uniwersytet Zielonogórski

25

prof. dr hab. inż.

Krzysztof Ryszard

Santarek

Politechnika Warszawska

26

dr hab. inż.

Sebastian

Skoczypiec

Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki

27

prof. dr hab. inż.

Bożena

Skołud

Politechnika Śląska

28

dr hab. inż.

Dorota

Stadnicka

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza

29

prof. dr hab. inż.

Antoni

Świć

Politechnika Lubelska

30

dr hab. inż.

Zbigniew

Wiśniewski

Politechnika Łódzka