2020

Name of conference:

Date:

Location:

Chairman:

Web page:

Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji   -   finished

23-25 February 2020

Zakopane

Prof. D. Sc. Eng. R. Knosala

www.ptzp.org.pl

Name of conference:

   

Date:

Location:

Chairman:

Web page:

X Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”

11 December 2020

Bielsko-Biała

Ph.D. Eng. J. Rysiński

http://www.engineerxxi.ath.eu/konferencja/