Listy potencjalnych opiekunów naukowych, promotorów oraz recenzentów

w przewodach doktorskich w obszarze naukowym

Inżynieria Produkcji

dla następujących zakresów tematycznych:

I.          Organizacja i zarządzanie produkcją oraz usługami

II.         Wybrane zagadnienia inżynierii procesów wytwarzania

III.        Zarządzanie innowacjami

IV.        Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

V.         Optymalizacja łańcuchów dostaw i logistyka

VI.        Zarządzanie jakością

VII.       Systemy wspomagania decyzji. Zarządzanie wiedzą produkcyjną

VIII.     Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Modelowanie i symulacja komputerowa

IX.       Kształtowanie środowiska pracy. Bezpieczeństwo pracy

X.        Efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw