Członkowie Komitetu Inżynierii Produkcji PAN

1

prof. dr hab. inż.

Zbigniew

Banaszak

Politechnika Koszalińska

2

dr hab. inż.

Waldemar

Bojar

Uniwersytet
Techniczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja

Śniadeckich w Bydgoszczy

3

dr hab. inż.

Jarosław

Brodny

Politechnika Śląska

4

dr hab. inż.

Anna

Burduk

Politechnika Wrocławska

5

dr hab. inż.

Ewa

Dostatni

Politechnika Poznańska

6

dr hab. inż.

Jan

Duda

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

7

prof. dr hab. inż.

Józef

Gawlik

Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki

8

dr hab. inż.

Wacław

Gierulski

Politechnika Świętokrzyska

9

dr hab. inż.

Arkadiusz

Gola

Politechnika Lubelska

10

dr hab. inż.

Katarzyna

Halicka

Politechnika Białostocka

11

prof. dr hab. inż.

Adam

Hamrol

Politechnika Poznańska

12

dr hab. inż.

Andrzej

Jardzioch

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

13 dr hab. inż.  Marcin Knapiński Politechnika Częstochowska

14

prof. dr hab. inż.

Ryszard

Knosala

 

15

prof. dr hab. inż.

Sławomir

Kocira

Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

16

prof. dr hab. inż.

Maciej

Kuboń

Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

17

prof. dr hab. inż.

Józef

Kuczmaszewski

Politechnika Lubelska

18

prof. dr hab. inż.

Jerzy

Lewandowski

Politechnika Warszawska

19

prof. dr hab. inż.

Edmund

Lorencowicz

Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

20 dr hab. inż. Marek Macko Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

21

prof. dr hab. inż.

Andrzej Jerzy

Marczuk

Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie

22

prof. dr hab. inż.

Joanicjusz

Nazarko

Politechnika Białostocka

23

dr hab. inż.

Krzysztof

Nowacki

Politechnika Śląska

24

dr hab. inż.

Justyna

Patalas-Maliszewska

Uniwersytet Zielonogórski

25 prof. dr hab.,
czł. koresp. PAN
Lucjan Pawłowski

Politechnika Lubelska

26 dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

27

dr hab. inż.

Dariusz

Plinta

Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

28

dr hab. inż.

Izabela

Rojek

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

29

dr hab. inż.

Sebastian

Saniuk

Uniwersytet Zielonogórski

30

prof. dr hab. inż.

Krzysztof Ryszard

Santarek

Politechnika Warszawska

31

prof. dr hab. inż.

Sebastian

Skoczypiec

Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki

32

prof. dr hab. inż.

Bożena

Skołud

Politechnika Śląska

33

dr hab. inż.

Dorota

Stadnicka

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza

34

prof. dr hab. inż.

Antoni

Świć

Politechnika Lubelska

35 dr hab. inż. Marek Wirkus Politechnika Gdańska

36

dr hab. inż.

Zbigniew

Wiśniewski

Politechnika Łódzka